Ansvar för gifta par enligt Islam

Att gifta sig och vilja leva med en annan människa är ingen småsak. Här några punkter bland mycket mer:

​

Allah (swt) säger:

{Och till Hans mirakler hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art,

så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.} 30:21

​

Profeten (saws) sa: ”Äktenskapet är en del av min sunna; den som avviker från min väg är inte en av oss.”

​

Han (saws) uppmuntrade muslimska ungdomar att inte vänta för länge med giftermålet.

​

Han sa också: ”Unga män! de av er som har råd att gifta sig ska göra det,

för det hjälper er att sänka blicken och att bevara er kyskhet, alltså anständighet och sedlighet.”

​

Och han sa: ”Den som kan garantera mig anständighet för det han har mellan benen (dvs för sina privata kroppsdelar),

och anständighet för vad som är mellan käkarna (dvs tungan och talet), den ska jag garantera Paradiset.”

​

Källa: Äktenskapet [länk]

Se även: Giftermål [länk]

​

​

​

​

​

Skärholmens Moské kan inte gifta par enligt gällande lagstiftning (hindersprövning), 

men du kan kontakta Tahir Akan 

(akantahir (at) hotmail.com  tel: 070-714 19 18) 

som har tillstånd att viga eller kontakta Stora Moskén vid Medborgarplatsen, 

tel: 08-509 109 00  mejl: 

info (at) ifstockholm.se