”Tävla nu med varandra om att göra gott!”

Andra språk

{ Om Gud hade velat hade Han gjort er till ett enda samfund, men det var för att Han skulle sätta er på prov genom det som Han givit er. Så tävla nu med varandra om att göra gott!} 

Sura 5-48

- arabiska

- turkiska

- somaliska

- engelska