Skärholmens Mevlana Moské

Nyheter Sverige

Här visas några utvalda nyheter i Sverige.

Om du hittar något intressant som berör det muslimska samfundet i landet, tipsa oss gärna, tack.

 • Om att blåsa upp rädslan för muslimer

  Open or Close
  Stacks Image 168

  Myt: Muslimer blir majoritet

  Mars 31, 2021 Johan Löfström

  Det påstås att Pew Research har visat att muslimer kan komma att bli i majoritet i Sverige.

  Korta svaret till påståendena = Nej.

  Pew Research Center och PewForum.org skriver själva att deras statistiska undersökningar (om) prognoser EJ visar på att muslimer kommer kunna bli en majoritetsgrupp i Sverige eller i Europa (med undantag för Albanien, Kosovo och Turkiet).

  Källa: Myt: Muslimer blir majoritet | Motargument

  Se även:
  Är det massinvandring? | Motargument
  Även:
  Many in U.S., Western Europe Say Their Political System Needs Major Reform

 • Om att blanda ihop Islam, islamism, extremism …

  Open or Close
  Stacks Image 178

  Jomdorf tror på ”en annan Islam”

  Sverigedemokraternas politiska fokus har alltsedan starten 1988 alltmer ökat sitt förakt och hat mot muslimer i allmänhet, och islam i synnerhet. Tidigare var det judar som befann sig i deras fokus.

  Det största felet Jomshof och SD gör, förutom att stigmatisera, och generalisera om en stor grupp människor, är att blanda ihop islam och politiska islamister.

  Mars 13, 2021 David Ehle
  Jomshof (SD): ”Islam är en avskyvärd religion” | Motargument

  Det är först och främst Islams budbärare profet Muhammad ﷺ (Allah's välsignelser och frid vare med honom), de rättslärda och muslimerna själva som tolkar vad Islam är.

  Vad en del högerpolitiker och andra vill göra är att dela Islam i en urvattnad, passiv Islam och en aktiv Islam, som även tar sig an samhällsfrågor ('politiskt') och på så sätt tysta ned muslimerna och deras strävan att ha ett bra samhälle - så som de flesta människor ändå vill ha.

  Men vad är Islamism och politisk Islam? Det är på tiden att tala om vad de menar med ordet. Fråga muslimerna vad de har att säga om ”Islamism och politisk Islam”!

  Islam är det som överensstämmer med Koranen och profetens ord och handlingar (Allah's välsignelser och frid vare med honom), och hela den islamiska religionen, dess rättskolor, dess lagar, andlighet och väg till salighet.

  (Artikeln som ger en bakgrund till senaste utspel från SD citeras ovan.)

 • Ett propaganda-trick

  Open or Close
  Stacks Image 212

  Vi fördömer våld, kravaller och koranbränningar

  Citat från artikeln i Motargument, 2021-02-13:

  ”Det hela var förstås ett propaganda-trick. Syftet var att piska upp stämningen i så hög grad att våldsamma reaktioner uppstod, varpå man sedan – via sina olika kanaler – kunde publicera bilder på kravaller och skadegörelse som ger sken av att rättfärdiga dessa mediers främlingsfientliga och inte sällan öppet rasistiska opinionsbildning.”

  ”Vi behöver inte danska rasister som åker till Malmö för att provocera fram bråk. Inte heller behöver vi bråkmakare som går dessa provokatörers ärenden. Och vi behöver framförallt inte vidga de klyftor mellan människor som tyvärr redan existerar.”

  Källa: Fråga: “Behöver vi kravaller och koranbränningar i Sverige?” | Motargument

 • Brandattacker på Guds hus: skamligt!

  Open or Close
  Stacks Image 219

  Satans skyddslingar sprider hat och splittring i samhället (fitna).

  Men efter 2 brandattacker på en kyrka i norra Stockholm, Tensta, svarar Muslimerna:

  ”Nu vill vi visa vårt stöd.”

  – Svenska kyrkan stöttade oss när vi drabbades av koranbränningar. Nu vill vi visa vårt stöd och säga att det som inträffat är oacceptabelt, säger Mustafa Ahmed från Khadija center. Upprörda känslor vid Spånga kyrka efter brandattentat | SVT Nyheter ≈ 2021-01-24

  Källa: Upprörda känslor vid Spånga kyrka efter brandattentat | SVT Nyheter

 • Sverige har religionsfrihet

  Open or Close
  Stacks Image 231

  SD vill stänga alla källarmoskéer i Malmö

  2020-12-10

  Från webbsidan Motargument

  ”Bakgrunden till det kontroversiella och olagliga arbetet för att stänga alla källarmoskéer i Malmö är en artikel i Kvällsposten den 7 december 2020 om en imam i en källarmoské i Rosengård som ”spridit hat och legitimerat våld”.

  ”I ett pressmeddelande 9 december 2020 läser vi:

  ”Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads kommunstyrelse där han föreslår att stadskontoret ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer. (Källa: SD Malmö)

  ”Vi ska vara på det klara med att religionsfriheten enligt 2 kap. 20 § regeringsformen är den enda av de positiva opinionsfriheterna som inte får begränsas genom lag.”

  ”I och med detta utspel ställer sig SD Malmö över lagen. SD har i många sammanhang gett uttryck för att de anser att islam inte har någon plats i Sverige.

  Källa: SD Malmö: ”Stäng ner källarmoskéerna” | Motargument

 • .

  Open or Close

  .

Shorturl http://bit.ly/_nyh

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign