Skärholmens Mevlana Moské

Läget i världen

Stacks Image 110
Människor är ansvariga för sina handlingar och utvecklingen av världen har skapats över århundraden och längre än så. Profeter sändes för att korrigera det som blev fördärvad och helt fel. En milstolpe i den senare utvecklingen var uppenbarelsen och födelsen av religionen Islam, som en bekräftelse av de gudomliga budskap som kom före och som en korrigering av tidiga religioners avsteg från det ursprungliga autentiska budskapet.

Ett lågvattenmärke var den ’Franska revolutionen’ 1789 som ledde till att människan blev alla tingens mått, istället för Gud, åtminstone i Västerlandet. Modernism och sedan post-modernism med allt som dem innebär blev vår tids mentala tillstånd, som spreds över hela världen, där ingenting behöver vara sant, men allt får vara det, så som korrupta ledare bestämmer och lättlurade individer själv tycker sig känna!

Men Allah vet mest och bäst.


الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

”Världen är ett fängelse för den troende och ett paradis för den vantrogne.”
Ṣaḥīḥ Muslim

Det politiska, sociologiska, ekonomiska, miljömässiga och inte minst andlig- spirituella läget i världen är mycket allvarligt - för alla människor, dem med andra religioner, ingen religion alls, och även för oss Muslimer, fast vi alltid förlitar oss på Allah - Gud (må Hans Majestät vara upphöjd).

Många muslimska länder eller samfund har på senare tid attackerats på det grövsta, många länder har som bekant förstörts, men många känner inte orsakerna till det.

Muslimska länder som har attackerats, okkuperats eller som är utsatt för terrorism och inbördeskrig:

 • Palestina
 • Kashmir
 • Bosnien
 • Tjetjenien
 • Somalia
 • Afghanistan
 • Iraq
 • Lybien
 • Nigeria
 • Egypten
 • Syrien
 • China (East Turkistan - Uighur)

Det är länder med värdefulla resurser, som de arroganta stormakterna vill lägga beslag på. Många ledare av dessa länder är korrupta, och låter sig mer eller mindre styras och köpas av de arroganta stormakterna eller deras agenter.

Förutom alla krig som förts och fortfarande förs mot de muslimska länderna tillkom klimatförändringarna, som förorskats av västvärldens materiella, ensidiga utveckling. En del länder i Syd och i Asien antog i sin tur en enbart materiell utveckling med dess negativa konsekvenser för människan och naturen.

Läget i samhället

Vår religion Islam påbjuder det som är gott, skysst, rättvist och förbjuder det som är falsk, avskyvärt, orättvist osv. Det är Allahs - Guds budskap och Profet Muhammads (må Allahs välsignelser och frid vara med honom) och de talrika muslimska lärdas tillämpning som visar oss hur vi ska leva vår religion, och inte minst hur vi ska göra det i länder, där vi är i minoritet.

Som Islam föreskriver oss muslimer, har vi ingått ett avtal med staten i vårt land - Sverige - att respektera och följa lagarna som finns. Avtalet: antingen genom att ansöka om och blivit beviljat uppehållstillstånd, eller genom födelsen, så som alla andra medborgare.

Det betyder inte att vi är överens med allt som beslutas eller finns som kulturella osv. företeelser i landet, ingen medborgare gör det så klart.

Muslimer

Muslimerna vill leva i fred utan inblandning från andra, hur de ska forma sina liv. Vi är beviset om lagen om religionsfrihet efterlevs.

Ibn Khaldun om rättvisan

Det är gynnsamt att komma ihåg Ibn Khalduns (den förste sociologen) ord från xx 00-talet:

Enligt Ibn Khaldun finns det bara en effektiv metod för regeringen/ staten att öka sina intäkter, och det är "genom rättvis behandling av människor och egendom och hänsyn till dem" så att "de har incitament att låta deras kapital växa och bära frukt." Hans slutsats finns i avsnittet titeln "Orättvisor leder till civilizationernas förstörelse."
Ibn Khaldun

Om stark rättssäkerhet

good governance
Det som kommer skada samhället är korruption, brist på de mänskliga rättigheterna, brist på förtroende mellan de statliga/ kommunala instanserna och samhällsgrupperna, och inte minst deras marginalisering och uteslutning.

[Medierna]

Våldet och terrorn

Vi är för att lösa världens problem med icke-våldsamma medel, men där finns den ofta nedtonade sanningen att de arroganta staters utrikespolitik är den främsta orsaken till terrorism och att deras statligt sponsrade våld i hög grad överväger våldet som utövas av icke-statliga aktörer.