Bönetider Stockholm 2019 - månad April

Bönetider varje månad

​

​

- Det islamiska året, 

- Ramadhan

​

- Kalender x

Spara korturlen till sidan:

tiny.cc/-salah

Tidebön - Salah - i moskén

Alla bön utföres i moskén, inklusive al-Fajr bönen.

I fastemånaden Ramadan har vi Tarawih-bönen.

​

Aktuella bönetider finns även på vår Facebook sida.

​

Tidebönens betydelse i Islam

Allah (swt) säger:

{Sök hjälp i tålamod och i bönen! Det är sannerligen en svår sak utom för de ödmjuka, de som vet att de ska möta sin Herre, och att de skall återvända till Honom.} 2:45-46

​

Profeten (fred vare över honom) sa,

​

"Den första handling en man ställs till svars för på uppståndelsens dag kommer att vara bönen. Om den döms vara felfri skall han vara säker och framgångsrik. Men om den är bristfällig skall han vara olycksalig och en förlorare."

​

Budbäraren (fred vare över honom) sa också,

​

"Tänk om en av er hade en flod vid sin dörr, i vilken han badade fem gånger om dagen. Skulle någon smuts finnas kvar på honom?" De sa "Nej." Då svarade Profeten (fred vare över honom), "På samma sätt stryker Allah ut synder med de fem dagliga bönerna."

​

Han (fred vare över honom) sa även, 

"Om de visste värdet av 'isha- och fajr-bönerna, skulle de komma till dem (i moskén) även om de vore tvungna att krypa."

​

Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, sa faktiskt att “även om tjänaren utför hela bönen belönas han kanske inte för mer än en sjättedel eller en tiondel av den. Tjänaren belönas endast för den medvetna delen* av sin bön.” *sinnesnärvaro