Islam 01

Islam:
EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

38A_Edirne-Eski_Camii_AllahGC260
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.}  Sura 55-29

Om barmhärtighet

Allah säger:

45A_I-hv-forbidden-oppression2

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Och Hans budbärare är

Profet Muhammad (fvmh) ﷺ


Som sa bland annat: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

Han sa också: ”Jag skickades för att fullkomliga karaktärsegenskaperna.”

Och: “Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

mera

Islams grunder

Islam har tre källor
  1. Allahs ord, Koranen och
  2. Profetens Sunna
  3. Islams lagskolor (madhhab), andlighet
Islam grundar sig på fem pelare
  • Shahadah - trons vittnesbörd
  • Tidebön - Salah
  • Fattigskatt - Zakah
  • Fastan - i fastemånaden Ramadhan
  • Pilgrimsfärden - Hajj
Image