Om den planerade Moskén

Betydelsen av moskén

Fler sidor om moskén

”Om någon bygger en moské för Allah’s skull, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt honom”. Profet Muhammad (fvmh)

​

Moskén som vi vill bygga ska bli en träffpunkt för alla i området.

​

Vi tror att moskébyggnaden kommer att förstärka Skärholmens profil. Olika föreningar ska kunna hålla sammanträden och aktiviteter av olika slag.

​

Vår mångfald och god intention möjliggör en god stämning och framgång i samhället, som vi alla är del i.

​

Moskén är ett omfattande projekt, som kräver mycket arbete av oss. Efter mer än 25 år behövs det nya och större lokaler, ägnad till ändamålet, dvs. en ny moské. Bilden här på hemsidan visar den planerade nya moskén.

​

Vi ska presentera vår moské för allmänheten, och berätta om den, hur vi vill använda de olika utrymmen, som kurslokaler, ungdomslokaler, kaféet, biblioteket, inshah Allah.

​

Vi kommer inte att belasta några skattebetalare utan vi finansierar bygget och driften själva.

​

Du kan hjälpa oss genom att satta in ditt bidrag på 

Plusgiro 47 18 72-2

Om moskén i Skärholmen

Moskén i Skärholmen är öppen för alla nationaliteter. Vi följer Sunni Islam (Ahl as-Sunnah wa-l Jamâ`ah -  أهل السنة والجماعة ), men också andra skolor av Islam (madhhab) kan dra nytta av moskén, där det är möjligt.

​

Vi är varken väst eller öst, och så följer vi Guds budbärare, vår mästare Muhammad (saws).