Isvec Stockholm Külliyesi

I Europa har man startat med med nio nya byggprojekt i år 2017. Vår nya moské som vi ska starta bygga i Skärholmen ingår i dessa nio projekt inom infaqkampanjen, dvs. insamlingskampanjen. Moskén ska heta Skärholmens moské och de pengar som vi ska samla här kommer att femdubblas och betalas tillbaka till oss.