Om barmhärtighet

Islam - 01

Allah säger:

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

​

Och Profet Muhammad     sa:

Islam: EN Gud, Allah och den bästa av alla människor:

Profet Muhammad      .

​

Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah. 

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.} 

Sura 55-29

​

​

Islams grunder

Islam har två källor

    -    Allahs ord, Koranen och 

    -    profetens Sunna.

​

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige!“

“Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

​

mera…

Islam grundar sig på fem pelare

    -    Shahadah - trons vittnesbörd 

    -    Tidebön - Salah

    -    Fattigskatt - Zakah

    -    Fastan - Saum fi Ramadhan

    -    Pilgrimsfärden - Hajj

mera…

Profet Muhammad (saws)

Och Profet Muhammad (fvmh) sa också: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

​

mera…