tiny.cc/-skhm

Subtitle

Ramadan börjar djddj d

Om SKIKF och Skärholmens moské

Moskén i Skärholmen är öppen för alla nationaliteter. Vi följer Sunni Islam (Ahl as-Sunnah wa-l Jamâ`ah -  أهل السنة والجماعة  ), men också andra skolor av Islam (madhhab) kan dra nytta av moskén, där det är möjligt . Vad som angår Skärholmen och dess närområde så välkomnar vi alla människor av god vilja att besöka oss (och så småningom den nya moskén) inte minst för att lära känna religionen Islam. Särskilt i vår tid behöver vi mer kommunikation mellan människor, grupper och mentaliteter.

​

Förutom sin huvudsakliga funktion av en ort för gudsdyrkan och undervisning, kommer moskén - med Gud’s hjälp - vara en träffpunkt för både unga och gamla, svenska och invandrare, moderna och traditionella, och även en plats att slappna av i vår café och där unga människor kan hålla till.

​

Skärholmens Islamiska Kulturförening (SKIKF) har varit aktiv i centrum av Skärholmen i över 30 år och har bidragit till att aktivera många människor för Gud's skull och har blivit en länk mellan samhället och sina medlemmar. 

​

mera…xxx