Gå inte till ytterligheter!

Enligt den islamiska traditionen är det enkelt att förstå att något som står i strid med nåd och barmhärtighet, liksom uppvisande av grymhet inte överensstämmer med profeten Muhammads (saws) uppdrag, som var hela sitt liv det bästa exemplet på barmhärtighet och nåd (rahma).

Han var en barmhärtighet på nära och fjärran, vän och fiende.

Kära bröder och systrar, tro inte att du är speciell och alla andra är onda eftersom du har skägg eller du bär hijab eller du bär böcker eller du ber. Vi är nollor. Vi är alla syndare. Vi har inte gjort något bra. Allt är från Allahs all-barmhärtighet och hade det inte varit för Honom skulle vi gått helt vilse. Om vi framhärdar i arrogans och ser ner på de muslimer som är i synd just nu, då borde vi frukta dagen när sakerna vänder och när det är de som ber, låter växa skägg och bär hijab och vi är från syndernas och överträdelsernas folk och sedan träffar vi vår Herre i detta tillstånd. Djävulen gjorde att mänskligheten förtvivlar, förlora hoppet och drunknar i sorg. Vår da'wah är nåd, barmhärtighet, kärlek, medkänsla. Vår stil är böner och tårar. Detta är det Muhammadanska vägen. 

​

Shaykh Mohammed Aslam

En artikel från Södra Sidan 2017-02-18