Skärholmens Mevlana Moské

Allah, Den All-Barmhärtige, All-Nådfulle

38A_Edirne-Eski_Camii_AllahGC260

Det finns ingen verklighet utan den Helige Verklige ( الحق )

Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Min barmhärtighet över min vrede

”Min Barmhärtighet har företräde före min vrede,” så säger Allah.

  • Ett helt kapitel i Koranen är uppkallad efter Guds gudomliga attribut Ar-Rahman eller Den All-Barmhärtige.
  • Surorna i Koranen börjar med: I den All-Barmhärtiges, All-Nådfulles namn.

”Den som bekämpar sin ilska, medan han kan agera, för den kommer Allah fylla hans hjärta med trosäkerhet ( ايمان ).
Så sa Profet Muhammad ﷺ

Image

Mot förtryck, orättvisa och faskhet

Allah säger:

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Image

Om barmhärtighet

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ hadith

Rahma - barmhärtighet finner sitt mest naturliga uttryck i en mors kärlek till sitt (sina) barn.

Image