Media

Media

Vad är massmediernas uppgift?

Medierna visar sällan en rättvis och balanserad bild av Islam och Muslimerna. Ibland blev det bättre, men sällan objektivt.

 

Därför är det viktigt att vi Muslimer själva förklarar vad Islam är och hur vi lever enligt den profetiska traditionen.

 

Vi gör det med Allahs stöd.

1.

Fler mediasidor

Podcast om Islam i Sverige, [länk]

Imam Salahuddin Barakat, Mittemot Podcast #4

2.

2.

Några av ämnen

Om olika aspekter inom Islam

En introduktion 1

Imam Ahmad Valsan

Uppsala moské 2010-02-07

Om en som frågade Profeten (saws)

om detta och det tillkommande livet

om tron (imân)

en god uppfattning om människorna

om renhet och omskärelsen - Islam

om Allah Allförlåtande (Al-Ghâfûr)

om förlåtelse, om synderna

om Yaum-u Dîn (på gott och ont)

om prövningarna för profeterna

och alla troende, meningen med det.

3.

Sheikh Muhammad al Yaqoubi, Skrholmens mosk 2011-09-28 på engelska: Enligt Profet Muhammad

Sh. M. Al-Yacoubi

2017

No matter how much your worries and problems are great, Allah is greater; rely on Him and bring them all to His door, He will remove them.

 

When people slander you, just praise Allah and glorify Him; He will change their slander into praise.

 

O Allah! Bless us this day and everyday and grant relief to those who are suffering. Peace be upon you all, and have a blessed good morning.

 

In Muslims golden eras, intellectuals used to say, "I beg to differ". Now, they need to say, "I beg to live". No tolerance of opinions.

 

No matter who we are, or what we do; we are servants of God, created to know Him & serve humanity.

 

- How many meals did the Prophet have a day?

- Two, late morning and early evening, like most Arabs at that time.