Media

Vad är massmediernas uppgift?

Medierna visar sällan en rättvis och balanserad bild av Islam och Muslimerna. Ibland blev det bättre, men sällan objektivt.

​

Därför är det viktigt att vi Muslimer själva förklarar vad Islam är och hur vi lever enligt den profetiska traditionen.

​

Vi gör det med Allahs stöd.

1.

Podcast om Islam i Sverige, [länk]

Imam Salahuddin Barakat, Mittemot Podcast #4 

2.

Några av ämnen

Om olika aspekter inom Islam

En introduktion 1

Imam Ahmad Valsan

Uppsala moské 2010-02-07

Om en som frågade Profeten (saws)

om detta och det tillkommande livet

om tron (imân)

en god uppfattning om människorna

om renhet och omskärelsen - Islam

om Allah Allförlåtande (Al-Ghâfûr) 

om förlåtelse, om synderna

om Yaum-u Dîn (på gott och ont)

om prövningarna för profeterna

och alla troende, meningen med det.

3.

Sheikh Muhammad al Yaqoubi, Skärholmens moské 2011-09-28 på engelska: Enligt Profet Muhammad

Sh. M. Al-Yacoubi

2017

No matter how much your worries and problems are great, Allah is greater; rely on Him and bring them all to His door, He will remove them.

​

When people slander you, just praise Allah and glorify Him; He will change their slander into praise.

​

O Allah! Bless us this day and everyday and grant relief to those who are suffering. Peace be upon you all, and have a blessed good morning.

​

In Muslims golden eras, intellectuals used to say, "I beg to differ". Now, they need to say, "I beg to live". No tolerance of opinions.

​

No matter who we are, or what we do; we are servants of God, created to know Him & serve humanity.

​

- How many meals did the Prophet have a day? 

- Two, late morning and early evening, like most Arabs at that time.