Media

Media

Vad är massmediernas uppgift?

Medierna visar sällan en rättvis och balanserad bild av Islam och Muslimerna. Ibland blev det bättre, men sällan objektivt.

 

Därför är det viktigt att vi Muslimer själva förklarar vad Islam är och hur vi lever enligt den profetiska traditionen.

 

Vi gör det med Allahs stöd.

1.

Fler mediasidor

Podcast om Islam i Sverige, [länk]

Imam Salahuddin Barakat, Mittemot Podcast #4

2.

2.

Några av ämnen

Om olika aspekter inom Islam

En introduktion 1

Imam Ahmad Valsan

Uppsala moské 2010-02-07

Om en som frågade Profeten (saws)

om detta och det tillkommande livet

om tron (imân)

en god uppfattning om människorna

om renhet och omskärelsen - Islam

om Allah Allförlåtande (Al-Ghâfûr)

om förlåtelse, om synderna

om Yaum-u Dîn (på gott och ont)

om prövningarna för profeterna

och alla troende, meningen med det.