Om barmhärtighet

Islam - 01

Allah säger:

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

 

Och Profet Muhammad     sa:

Islam: EN Gud, Allah och den bästa av alla människor:

Profet Muhammad      .

 

Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.} 

Sura 55-29

Islams grunder

Islam har två källor

    -    Allahs ord, Koranen och

    -    profetens Sunna.

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige!“

“Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

 

mera…

Islam grundar sig på fem pelare

    -    Shahadah - trons vittnesbörd

    -    Tidebön - Salah 

    -    Fattigskatt - Zakah

    -    Fastan - Saum fi Ramadhan

    -    Pilgrimsfärden - Hajj

mera…

Profet Muhammad (saws)

Och Profet Muhammad (fvmh) sa också: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

 

mera…