Info

Info

Det islamiska året

- Om Moskén i Skärholmen

- Om kurser & utbildning

Vår Facebook, Instagram

Ramadan, inshah Allah:

May 27 – June 24, 2017

 

Eid ul-Fitr: June 25, 2017

Hajj: Aug 30 – Sept 3, 2017

Eid ul-Adha: September 1, 2017

 

Islamic New Year: [link]

Sept 21, 2017 (1439 A.H.*)

Ashura: October 1, 2017

Mawlid an-Nabi: Nov 30, 2017

Andra infosidor