HARAM ansluta sig till extremister!

Prophet Muhammad (saws) varnade:

Terrorism föddes i de extremistiska ideologiers vagga. 

Profet Muhammed sa: "Må extremisterna gå under."

​

ISIS & al-Qaida är produkter av den jihadistiska Salafism, inte produkt av traditionell Sunni Islam.

​

Vi ska inte låta terrorister använda de heliga texterna för att rättfärdiga dödandet av oskyldiga människor. 

Vg. läs boken ’ISIS vederläggning.’  bit.ly/olb_sv

Islams symboler och språk missbrukas 

Vi avråder bestämt alla ungdomar och äldre från att delta i den militära kampen i andra länder. För en Muslim, att sträva för Allahs skull och att försvara Islam och Muslimerna (deras rättigheter och värdighet) sker på 100tals olika sätt. Människornas allmänna väl och intresse (al-maslaha ) i Sverige måste försvaras och stärkas. Där finns det hur mycket som helst att göra, no. 1: utbildning på alla nivåer!

​

Däremot det som Daesh (”IS”), Al-Qaida och liknande grupper sysslar med, har ingenting med Islams högre principer och mål att göra. Man tar Islams symboler och språk i anspråk för att lura sig själv och andra. Deras brott mot Islam och den profetiska traditionen är talrika [Fatwa]. Att vara arg på en förtryckare och hata förtrycket och orättvisor betyder inte att vad som helst man gör blir tillåten - tvärtom.

​

Det är helt väsentligt att man i frid eller krig upprätthåller de islamiska principerna om barmhärtighet (rahma ), rättvisa (`adl ) och proportionalitet (nisbíya ) och att man uppfyller dem till fullo!

Kom ihåg varningen från Prophet Muhammad (saws):

​

Berättat av 'Abdullah bin' Amr bin Yasar, Abu Sa'id sade: …“Jag hörde profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) säga, 

​

"Det kommer framträda i (från) denna nation en grupp människor så till synes fromma att du kommer att tycka att dina böner är sämre än deras böner, och de kommer att recitera Koranen, (vars lärdomar) inte stiger utöver deras halsar* och de kommer gå ut ur deras religion som en pil som skjuts genom villebrådet." (dvs. de kommer inte ha ett spår av Islam i sig).”

​

Al-Bukhari, hadith sahih, bok nr 84, Hadith nr 65

* läpparnas ord, dvs. de agerar inte enligt den koranska och sunnitiska läran.