Stöd moskébygget

Ditt bidrag

Moskén blir en ny träffpunkt för Skärholmsboende. Vi kan ha sammanträden och aktiviteter av olika slag. Vår mångfald är en möjlighet till att skapa god stämning och framgång i det svenska samhället, som vi alla är del i.

Moskébyggnaden kommer att förstärka Skärholmens profil. Moskén ritades av Tengbom arkitektkontor.

​

Vi kommer inte att belasta några skattebetalare utan vi finansierar bygget och driften själva. 

Här kan du anmäla dig för att stödja den nya moskén.

​

Du kan hjälpa till genom att sätta in ditt bidrag på 

Plusgiro 47 18 72-2