Skärholmens Mevlana Moské

Välkommen till moskén

Namnet Skärholmens Mevlana Moské, med Mevlana i mitten, syftar till en av Islams största andliga mästare Jalal ad-Din ar-Rumi (605-672/ 1207-1273).

Må Allahs välsignelser och frid vare
med vår Mästare Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!

صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم

Moskéns viktigaste uppgift

Moskéns första uppgift är att bereda en lugn och fin plats för gudsdyrkan - för de gemensamma tidebön fem gånger om dagen. Dyrkan är för Allah (må Hans majestet vara upphöjd) allena.

Sedan är moskén är en av de viktigaste platserna för de troende att träffas - en plats för ungdomar och familjer, för att diskutera viktiga frågor och inte minst för att söka kunskap.

Moskén ska vara öppen för alla, män och kvinnor, gamla och små, från alla nationer så som på profet Muhammeds tid ﷺ.

Det är meningen att även icke-muslimer eller nyfikna medborgare tas emot i moskén, så att muslimerna själva får tillfälle att förklara en del saker och ting om Islam, om profeten, om livet i allmänhet.

Islam i Sverige

Image

Islams högsta bud är barmhärtighet och godhet, tvärtemot hur mycket extremister förvanskar denna ädla levnadsväg (eller religion) och tvärtemot vad olika islamhatare gillar att älta i. 

Det så kallade kriget mot terrorismen är en dyr fasad för att sprida stormakternas globala hegemoni.
Alla samhällsgrupper behöver ta sitt ansvar, människornas livsvillkor måste förbättras, och det gemensamma goda (the common good - مصلحة ) stärkas.

Nyheter

Image

Mycket händer hela tiden i förberedelserna för den nya moskén i Skärholmen.
2018-12-09

Barmhärtighet - rahma

Image

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ Hadith

“Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“ Hadith

• Rahma
Rahmah finner sitt mest naturliga uttryck i en mors kärlek till sina barn.

• Min Barmhärtighet över min vrede
”Min Barmhärtighet har företräde före min vrede.”

Ett helt kapitel i Koranen är uppkallad efter Allahs gudomliga attribut Ar-Rahman eller Den Mest Barmhärtige.

Islam är barmhärtighet, godhet och visdom

Tvärtemot vad vi höra från de 'sociala' medierna - och även ibland från vanliga medier, och i alla fall tvärtemot vad extremister hävdar, är Islams högsta bud barmhärtighet, godhet och strävan efter kunskap.

Muslimer  har alltid varit medvetna om att våld och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet. Men om muslimerna blir attackerade, försvarar de sig.

Gud säger i Koranen:  {  Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd!  } Sura 2:279  { Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att]  Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14 

Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad - frid och välsignelser vare med honom - säga: “Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”

Image

Profeten sa: "Var i den här världen som en främling eller som en förbipasserande" men också "göra för denna värld som om du lever för evigt, och för nästa, som om du dör i morgon." Hadith

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ Hadith

Några råd av Profet Muhammad ﷺ

Profet Muhammad gjorde det klart att "den bästa bland er är han (hon) som gör goda gärningar i att tjäna andra människor" (Ahmad & Tabrani).

“Den som är på sin vakt mot tvivelaktiga saker bevarar sin religion och sin heder, men den som faller för tvivelaktigheter hamnar (förr eller senare) i det som är förbjudet.”
​
Han sa också:
”En måltid för två räcker till tre och en måltid för tre räcker till fyra.”

Extremism och terrorism hör inte till en äkta religion

Extremism löser inga problem, den är själv ett problem.

Att döda oskyldiga (icke-stridande) är terrorism, oavsett förövaren, oavsett motiveringen ...

Terrorism föddes i de extremistiska idéernas vagga. 
Profet Muhammed sa,

"Må extremisterna gå under."

[Mera om denna onda kraft här xxx]

Image