tiny.cc/skhmm

Islam i Sverige

Nyheter om mosképrojetet - 2018

Några sprängfirmor håller på att lägga bud på jobbet och en firma var här idag. Vi visade ritningarna och platsen för den nya moskén.

2018-02-14

Islams högsta bud är barmhärtighet och godhet, tvärtemot vad en del tycker, och tvärtemot hur mycket extremister förvanskar denna ädla levnadsväg - religion. 

 

Och det så kallade kriget mot terrorismen är en påkostad fasad för att sprida stormakternas globala hegemoni.

Nej till terrorn!

Islam är barmhärtighet, godhet och visdom

NB: Att döda oskyldiga eller icke-stridande är terrorism, oavsett förövaren, oavsett skäl. Ändamålet helgar inte medlen.

 

Muslimer har alltid varit medvetna om att aggressioner och överdrifter är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet.  Allah säger i Koranen: 

 

{ Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd! } Sura 2:279

{ Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14 

Grunden för sann mänsklighet

Islam omfattar alla 3 mänskliga nivåerna och svarar därför på människan som den är, dvs. i det kroppsliga, det själsliga och det andliga.

 

Dessutom har mänsklighetens värdighet - enligt den islamiska läran - företräde före dess tro, vantro eller icke-tro: så alla människor ska högaktas och behandlas rättvist och värdigt. 

 

Vi har ett fint exempel i Profet Muhammads (frid och välsignelser vare med honom) inställning till folket i Medina, dit de första muslimerna hade flydd efter år av förföljelser i Mecka. 

 

Där hamnade de i en multi-etnisk och multi-religiös miljö. En dag besökte den judiske rabbinen `Abd Allâh ibn Salâm Profeten (frid och välsignelser vare med honom). Rabbinen kom senare rapportera om Profet Muhammads (fvmh) första predikan, som hölls i Medina och där han uppmanade människor med dessa ord:

 

“Å människor, hälsa med fredshälsningen (ordg.: sprid fred), bjud folk på mat, stärk familjebanden, och be på natten när de andra sover så kommer ni att tränga in i paradisgården i trygghet och frid.”

Vår Facebooksida

Tvärtemot vad vi kan nu höra från medierna, och tvärtemot vad extremister representerar, är Islams högsta bud barmhärtighet och godhet. Muslimer  har alltid varit medvetna om att agressioner och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet.  

 

Gud säger i Koranen:  {  Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd!  } Sura 2:279  { Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att]  Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14 

 

Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad  frid och välsignelser vare med honom - säga: “Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”

 

mera…

Ett råd av Profet Muhammad

Profet Muhammad  frid och välsignelser vare med honom - sa även:

“Den som är på sin vakt mot tvivelaktiga saker bevarar sin religion och sin heder, men den som faller för tvivelaktigheter hamnar (förr eller senare) i det som är förbjudet.”

 

fler hadith…xxx

Extremism är ett problem, det löser inga ~.

Terrorism föddes i de extremistiska ideologiernas vagga. 

Profet Muhammed sa, "Må extremisterna gå under."

 

ISIS & al-Qaida är produkter av den jihadistiska Salafism, inte produkt av traditionell Sunni Islam.

Vi ska inte låta terrorister använda de heliga texterna för att rättfärdiga dödandet av oskyldiga människor. Vg. läs boken ISIS vederläggning. [Svar till Daesh (inte ”IS”)] - bit.ly/olb_sv

 

Berättat i en sund hadith av 'Abdullah bin' Amr bin Yasar, Abu Sa'id sade: …“Jag hörde profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) säga, 

 

"Det kommer framträda i (från) denna nation en grupp människor så till synes fromma att du kommer att tycka att dina böner är sämre än deras böner, och de kommer att recitera Koranen, (vars lärdomar) inte stiger utöver deras halsar* och de kommer gå ut ur deras religion som en pil som skjuts genom villebrådet." (dvs. de kommer inte ha ett spår av Islam i sig).” 

 

- HARAM ansluta sig till extremister!

Muslimska ledare i hela världen fördömer Daesh (inte ”IS / ISIS”), men standart media rapporterar det knappt alls. [länk]

Efter många års förberedelser gav oss Stockholms stad äntligen startbeskedet för moskébygget i Skärholmen.

 

Detta blir etapp 1 i projektet. Nu börjar det!

 

Nu behöver vi era bidrag och donationer.

Kom ihåg att: 

 

”Om någon bygger en moské för Allah’s skull, 

kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt honom”.

Sahîh Muslim

 

Hjälp oss att bygga moskén i Skärholmen.

Sätt in ditt bidrag på plusgiro 47 18 72-2 

VÄLKOMNA TILL INSAMLINGSKAMPANJEN

 

I Europa har man startat med med nio nya byggprojekt i år 2017. Vår nya moské som vi ska starta bygga i Skärholmen ingår i dessa nio projekt inom infaqkampanjen, dvs. insamlingskampanjen. Moskén ska heta Skärholmens moské och de pengar som vi ska samla här kommer att femdubblas och betalas tillbaka till oss. I en hadith säger profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

 

”Å Adams söner, ge för Allah skull så att Allah också ger till er.”

 

Därför samlar vi nu pengar till moskeprojekterna. 

Må Allah acceptera era gåvor!

 

Nyheter om moskén -> moskebilder

Vi följer Profet Muhammad (fvmh) som fick den koranska uppenbarelsen och levde efter den varje dag.

Sh. Salih al-Jafari, Al-Azhar, ca.1975: Recitation Quran

(The Benefits of Reciting the Qur'an فوائد قراءة القرآن) Och lyckliga var de som hade en sådan lärare som shaykh!

För audio klicka på bilden ovan eller på länken.

 

Shaykh Salih al-Jafari sa följande:  

Han (dvs. Allah - må Hans majestet vara upphöjd!) berättade för oss att Islams ljus inte kommer att släckas. Och han berättade för oss att denna religion kommer att upphöjas över alla religioner. Och han talade om för oss att han har skyddat Koranen, och det är det största miraklet… 

 

mera…

Muhammad (saws) Legacy of a Prophet (YouTube)

FAQ: Hur kan man bli medlem ? Hur kan man spendera till hyran ?

 

Betala medlemsavgiften via inkomstskatten.

 

Hur kan man donera ett belopp till moskébygget ?

 

We need your support to build a mosque in Skärholmen.

و ما اجتَمَعَ قَومٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ و يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم  اِلاََّ نَزَلَتْ عَلَيهِم السّكِينَه و غَشِيَتْهُمُ الرّحْمَتٌ و حَفّتْهُمُ المَلائِكَةُ و ذَكَرَهُمُ اللهُ  فِيمَنْ عِنْدَهُ.

رواه مسلم RS1027

Angående lastbilsattacken 08 April 2017

 

Om lastbilsmördaren var det ena eller det andra, klart är han var under Satans (den utkastades) kontroll och han får betala för det dyrt i detta och i nästa livet.

 

Sedan finns det alltid de faktaresistenta som vill rikta sitt hat mot oskyldiga människor, och som tar terroristattacken som förevändning, då måste den Svenska rättsstaten vara beredd att skydda alla medborgarna och myndigheterna måste fungera.

 

Må Allah hjälpa alla drabbade på bästa sättet!

Må Han hjälpa alla uppriktiga krafter i det Svenska samhället - oavsett pol. färg eller flagga - att besegra de onda krafterna!

Vår Instagramsida

Följ oss på Instagram

Sista halvtimmen innan avslut och vi har fortfarande köer fram till sis kebaben.. 👍

A post shared by Skärholmens moske (@skarholmens.moske) on